top of page

O MNIE

Specjalizuję się w psychoterapii dzieci i młodzieży od 0 r.ż do  26 r.ż .  Wspieram również pomocą rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Od wielu lat szczególnie bliską mi formą pracy terapeutycznej jest praca z kobietami.  Prowadzę warsztaty, terapię indywidualną i grupową. Od kilku lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Kobiet „Amazonka”.

 

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą , socjoterapeutą i , choreoterapeutą.

Patrzę na drugiego człowieka w sposób holistyczny. Uznając za priorytet nierozerwalność ciała-umysłu-emocji człowieka.  

Moje bogate doświadczenie i kompetencje dotyczące psychiki, umysłu i pracy z ciałem (jestem nauczycielem jogi i choreoterapeutą), pozwoliły mi rozszerzyć perspektywę rozumienia drugiego człowieka. 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym. Łączę w swojej pracy wiedzę akademicką, opartą na badaniach naukowych z nowymi odkryciami z zakresu terapii kwantowych.

340961103_138271795737162_1697581476724925266_n.jpg

 

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy doświadczają różnych trudności np. w relacjach rówieśniczych, nieznanego pochodzenia somatycznych objawów w ciele, przeżywających stany lękowe, depresyjne, które zmagają się z zachowaniami kompulsywnymi, agresywnymi, zaburzeniami odżywiania, z uzależnieniami behawioralnymi oraz nastolatkami, którzy stają przed podjęciem decyzji o kolejnym etapie edukacji.

Prowadzę warsztaty  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakresu rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, psychoedukacji, edukacji ekonomicznej oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Jestem autorką  licznych projektów terapeutyczno-rozwojowych. W pracy grupowej z dziećmi wykorzystuję metody choreoterapii, dramy, arteterapii.

Za mój wkład w działalność na rzecz dzieci, zostałam uhonorowana odznaką „Przyjaciel dziecka”.

 

Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzoną przez Ośrodek Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.. Szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży. Oba szkolenia akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta w Krakowie.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży  w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Łodzi, w Ośrodku Psychoterapii Dzieci i Młodzieży  „ReGeneRacja w Warszawie. oraz w w NZOZ "Eskulap" Skierniewice, Poradni Zdrowia Psychicznego w Skierniewicach a także w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.  

 

W 2018 roku otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta Skierniewice za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

Współpracowałam również jako trener i wykładowca z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie.

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia na wydziale ekonomiczno-społecznym UŁ. Przez wiele lat związana byłam z branżą edukacyjną jako wykładowca, nauczyciel i wychowawca. Bliskie jest mi rozumienie świata ekonomii i biznesu, kariery zawodowej, zasad społecznych  przez pryzmat budowania relacji z drugim człowiekiem oraz rozumienia psychiki ludzkiej.

 

Ukończyłam również liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z ciałem, oddechem i psychosomatyki. (m.in. Międzynarodowy Instytut Neurokinezjoligii w Warszawie,  całościowe dwuletnie szkolenie w Instytucie Ruchu w Essen, psychoterapii tańcem i ruchem- DMT w Warszawie, szkolenia z zakresu mindfulness, pracy z emocjami i redukcji stresu na Uniwersytecie SWPS).

 

Od ponad 20-lat praktykuję i prowadzę zajęcia z jogi.

Przeszłam obowiązkową psychoterapię własną. Moją pracę z pacjentami regularnie konsultuję z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Moi superwizorzy to:

>Aldona Czajkowska - certyfikowany superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, dyrektor i wykładowca Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

>Katarzyna Waluchowska  - certyfikowany superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, wykładowca w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

>Anna Kwiatkowska, certyfikowany superwizor, certyfikowany psychoterapeuta

🌺 Prywatnie jestem szczęśliwą mamą starszych już nastolatków.

🌺Macierzyństwo jest dla mnie najcenniejszym szkoleniem podyplomowym ;) 

bottom of page