top of page

INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA DZIECI

I MŁODZIEŻY

Psychoterapia jest formą leczenia i wspomagania rozwoju.

W praktyce psychoterapeutycznej najważniejszy dla mnie jest szacunek dla dziecka i jego rodziny.

Każde dziecko, nastolatek, rodzina z którą pracuję to dla mnie unikalne osoby.

Mimo problemów z którymi przychodzą do mnie młodzi ludzie, w każdym dziecku potrafię dostrzec jego talenty i geniusz. (które lubię nazywać Perłami Mocy). Jestem wdzięczna za możliwość towarzyszenia w uwalnianiu tych  indywidualnych potencjałów.

W mojej praktyce szczególnie dbam o wsparcie dla rodziców, którzy są fundamentem zdrowia psychicznego swoich dzieci. Moje wsparcie dla rodziców opiera się głównie na „budowaniu mostów zrozumienia” w odczytywaniu komunikatów swojego dziecka oraz na budowaniu bezpiecznej więzi uwzględniając etap rozwoju dziecka.

Uważam, że specjalistą od swojego dziecka jest jego rodzic. To on zna go najlepiej, dlatego psychoterapia dzieci opiera się na bliskiej współpracy z rodzicem, a w przypadku nastolatków często na budowaniu mostów zrozumienia między nastolatkiem a rodzicami.

W swojej pracy zachowuję etykę zawodową i przestrzegam zasad dobrowolności uczestnictwa pacjenta w leczeniu, anonimowości i poufności wszelkich treści przekazywanych przez pacjenta w trakcie sesji. Jestem członkiem m.in Polskiego Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta i podlegam pod kodeks etyki wykonywanego zawodu.

W pracy skupiam się na tym, aby osiągnąć konkretne cele ustanowione wspólnie z pacjentem (lub pacjentem i rodzicami w przypadku małych dzieci) na początku leczenia.

JAK WYGLĄDA WIZYTA W GABINECIE?

 

W przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej na spotkanie zapraszam rodziców.

Pierwsze spotkania to konsultacje, których odbywa się od 1-5. Konsultacje służą zbadaniu objawu z jakim przychodzi dziecko/nastolatek,  środowiska w jakim żyje, zbadaniu dynamiki rodzinnej, zebraniu informacji dotyczących dotychczasowego rozwoju psychofizycznego dziecka. Konsultacje służą rozpoznaniu komu w rodzinie będzie udzielona pomoc i w jakiej formie aby miało to jak najkorzystniejszy wpływ na problem dziecka. Na konsultacje proszę zabrać ze sobą kserokopie dotyczące dotychczasowego leczenia.

DZIECI 0-6 R.Ż.

Każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny, ale jeśli coś niepokoi rodziców warto skorzystać z konsultacji specjalisty.

Na spotkanie zapraszani są sami rodzice. Często w zależności od potrzeb na spotkaniach z rodzicami proces terapeutyczny może się zakończyć. Objaw, który niepokoi rodziców może być też przedstawiony na nagraniu video, tak aby uniknąć dodatkowego stresu dziecka.

Jeśli po konsultacjach rodzinnych specjalista sugeruje pracę z dzieckiem, odbywa się to przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Z najmniejszymi dziećmi na sesję z terapeutą zaprasza się rodziców lub mamę z dzieckiem.

Z dziećmi już około 3 letnimi terapia może wyglądać tak, że terapeuta spotyka się z dzieckiem w co tygodniowych  spotkaniach i dodatkowo odbywają się również regularne spotkania z rodzicami.

Praca terapeutyczna odbywa się głównie poprzez wykorzystanie naturalnych aktywności dziecka i zabawę.

 

DZIECI 6-12 R.Ż. 

Psychoterapia dzieci w tym wieku opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami. Częstotliwość spotkań i czas psychoterapii ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb danego dziecka. Spotkania z rodzicami odbywają się zwykle co 4 spotkanie z dzieckiem.

 

MŁODZIEŻ 12-18 R.Ż

Podstawą pracy z nastolatkami i młodzieżą jest zaufanie i dyskrecja. Konsultacje rodzinne w tym wypadku odbywają się przy udziale nastolatka. Psychoterapeuta ustala cel terapeutyczny wspólnie z nastolatkiem. 

Warto zdać sobie sprawę, że jeśli dziecko ma problemy, które utrzymują się od dłuższego czasu warto skorzystać z pomocy specjalisty. Przede wszystkim dlatego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że te problemy mogą się pogłębiać. I że im szybsza jest interwencja rodzica tym mniej utrwalone wzorce funkcjonowania psychicznego. Struktura osobowości nastolatka nie jest jeszcze w pełni utrwalona, co pozwala na łatwiejsze wprowadzenie korygujących zmian.

Rola i zaangażowanie rodziców jest równie ważne w procesie leczenia psychoterapeutycznego.

Spotkania z rodzicami odbywają się po wcześniejszym omówieniu ich z nastoletnim pacjentem.

W trakcie ich trwania rodzice otrzymują ogólne informacje dotyczące uczestnictwa dziecka w terapii,  funkcjonowania psychologicznego, ogólnych wniosków diagnostycznych oraz zaleceń tj np. kontakt z psychiatrą lub korekty w systemie wychowawczym.

 

 

MŁODZI DOROŚLI 18-21 R.Ż.

Okres wchodzenia w dorosłość rodzi wiele niepokojów. Pomagam młodym ludziom w trudnościach których doświadczają na tym etapie.

Najczęściej młodzi ludzie szukają pomocy doświadczając: trudności w relacjach, lęku dotyczącego decyzji o dalszym kształceniu lub podejmowaniu pracy zawodowej. Zgłaszają trudności w  doświadczaniu smutku, złości, żalu, rozczarowaniu, zniechęcenia, poszukiwaniem sensu życia oraz trudności w żegnaniu się z domem rodzinnym.

bottom of page