top of page

GRUPOWA PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia grupowa umożliwia dziecku pokonanie trudności, które przeżywa w kontaktach z innymi – rówieśnikami, dorosłymi, otoczeniem.

 

Celem psychoterapeutycznym jest:

  • przepracowanie indywidualnych problemów dzieci dotyczących np. trudnych doświadczeń z rówieśnikami, zmiany niewspierających zachowań,

  • poszerzenie świadomości dotyczącej naszych wyborów i sprawczości w relacjach z ludźmi

  • nabycie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, które spotykają na danym etapie rozwojowo-społecznym, którym jest np. stres dotyczący szkoły, decyzje dotyczące kolejnego etapu edukacyjnego, zmiana szkoły

  • modyfikacja wewnętrznego obrazu siebie i innych,

  • zmiany w obszarze niekorzystnych mechanizmów obronnych,

  • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka na danym etapie rozwoju,

  • wzrost umiejętności interpersonalnych.

 

 

Grupy prowadzone są w nurcie psychodynamicznym.

Udział w grupie poprzedza konsultacja rekrutacyjna z rodzicami i dzieckiem. Ma ona na celu ustalić czy terapia grupowa jest korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie.

 

 

W grupach dla dzieci młodszych, główną strukturą głupy jest zabawa, która opiera się na ustalonych wcześniej metaforach –  lasu, miasta, podróży, kosmosu, statku  itd.

Różne przygody uczestników zabawy, będą wspierane przez interwencje terapeuty, który bazuje na rozumieniu procesu grupowego i celów indywidualnych dzieci w grupie.

 

 

Terapia grupowa dla młodzieży daje możliwość lepszego zrozumienia siebie w grupie. Jest szczególnie pomocna dla nastolatków, którzy czują się samotni, niezrozumiani przez innych, mają trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami. Polecana dla osób, które mają motywację do zmiany, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i będą przychodzić na nie punktualnie. 

 

Warunkiem skuteczność terapii jest systematyczność.

Zajęcia odbywają się w małych grupach raz w tygodniu, i trwają od 75 min-90 min. 

 

Wspierającą formą pracy terapeutycznej z dziećmi, jest jednoczesny udział rodziców w spotkaniach, których celem jest rozumienie i wsparcie dziecka w procesie zmian.

bottom of page